Monday, July 27, 2009

Satu pengharapan...


Jika kamumenadah air biarlah berpada, jangan terlalumengharap pada takungannya dan janganlahmenganggap ia begitu teguh.... cukuplah sekadarkeperluanmu....Apabila sekali ia retak.... tentusukar untuk kamu menampalnya semula....akhirnya ia dibuang....sedangkan jika kamu cubamembaikinya mungkin ia masih boleh digunakanlagi....

Begitu juga jika kamu memiliki seseorangterimalah seadanya....Janganlah kamu terlalumengaguminya dan janganlah kamumenganggapnya begitu istimewa....anggaplah diamanusia biasa. Apabila sekali dia melakukankesilapan bukan mudah bagi kamu untukmenerimanya.... Akhirnya kamu kecewa danmeninggalkannya. Sedangkan jika kamumemaafkannya boleh jadi hubungan kamu akanberterusan hingga keakhirnya....

0 comments: