Monday, July 27, 2009

Jika kamu..


Jika kamu memancing ikan....

..setelah ikan ituterlekat dimata kail hendaklah kamu mengambilterus ikan itu.... janganlah sesekali kamu lepaskania semula ke dalam air begitu sahaja.... kerana iaakan sakit oleh kerana bisanya ketajaman matakailmu dan mungkin akan menderita selagi iamasih hidup.


Begitulah juga setelah kamumemberi banyak pengharapan kepadaseseorang... setelah ia mula menyayangimuhendaklah kamu menjaga hatinya....janganlahsesekali kamu terus meninggalkannya begitusahaja.... kerana dia akan terluka oleh kenanganbersamamu dan mungkin tidak dapat melupakansegalanya selagi dia mengingatimu....

0 comments: